Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia dziecka

Od kiedy [RRRR-MM-DD]

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Imię i nazwisko drugiego rodzica/opiekuna

Numer kontaktowy

Adres e-mail