Nauka języka angielskiego odbywa się w formie warsztatów, w oparciu o metodę immersji, TPR (Total Physical Response), zabawę, English by Art oraz elementy metody bezpośredniej. Metoda immersji zakłada „zanurzenie” w języku. Dziecko słyszy język angielski wokół siebie; w piosenkach, podczas codziennych czynności, w zabawie jako że nauczyciele zwracają się do dzieci zwrotami poznanymi w danym dniu, tygodniu, miesiącu. Metoda TPR polega na reagowaniu na komunikaty nauczyciela w języku angielskim; wykonywanie czynności, reagowanie na język angielski w zabawie. Metoda bezpośrednia pozwala na swobodną komunikację już od pierwszych zajęć, zaczynamy od podstawowych zwrotów, nazywamy świat wokół nas a później w miarę poznawanie nowych słów zasób zwrotów jest poszerzany. Dopełnieniem jest metoda nauki języka angielskiego przez sztukę (English by Art) bo przecież maluchy czerpią ogromną radość poznawczą z malowania, odgrywania ról w zabawie czy śpiewania. 
Przewidziany czas nauki języka angielskiego uzależniony jest od grupy wiekowej i możliwości psychofizycznych dzieci tak, aby w jak najlepszym stopniu i zgodnie ze swoim potencjałem rozwojowym mogły przyswajać nowe słownictwo w języku angielskim.
Zajęcia odbywają się każdego dnia, a lektorzy przez cały czas zwracają się do dzieci wyłącznie w języku angielskim. 
Wychowawcy grup realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego głównie w języku polskim, a nauczyciele języka angielskiego w języku angielskim, co sprawia, że dzieci w naturalny dla siebie sposób uczą się nowych treści w dwóch językach.
Dodatkowo nauczyciele wychowawcy przy różnych okazjach, w ciągu całego pobytu dzieci w przedszkolu zwracają się do nich w języku angielskim, w razie potrzeby wyjaśniając wypowiedzi w języku polskim.
W Super Kids język angielski towarzyszy dzieciom przez wiele godzin w ciągu dnia. Kładziemy nacisk na systematyczność i współpracę między nauczycielem a wychowawcami grup, by nauka języka angielskiego była nie tylko przyjemną przygodą dla naszych wychowanków, ale także przynosiła pożądane efekty nauczania.