POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

 

 

Gry i zabawy

Rekrutacja

Zapraszamy do odwiedzin naszego Przedszkola lub do kontaktu telefonicznego. Tel. 881288788
Zapisy do Przedszkola trwają cały rok.
Przyjmujemy dzieci od 2 lat

 

 

Wykwalifikowana kadra

Rekrutacja

Zapraszamy do odwiedzin naszego Przedszkola lub do kontaktu telefonicznego. Tel. 881288788
Zapisy do Przedszkola trwają cały rok.
Przyjmujemy dzieci od 2 lat

 

 

Rekrutacja

Zapraszamy do odwiedzin naszego Przedszkola lub do kontaktu telefonicznego. Tel. 881288788
Zapisy do Przedszkola trwają cały rok.
Przyjmujemy dzieci od 2 lat

 

 

Strona główna

 

Przedszkole Niepubliczne „Super Kids” podążając za myślą Janusza Korczaka stawia przede wszystkim na indywidualny rozwój każdego wychowanka, rozumiany jako fenomen. Każde dziecko ma prawo do rozwoju na miarę swoich możliwości, ma prawo do rozwijania własnej odrębności, ma prawo do wybrania własnej drogi w kształtowaniu swojej niepowtarzalnej osobowości.

W tej niezwykłej drodze poprzez celowe wychowanie i edukację dorosły ma iść obok dziecka, ma być dla niego opoką i wspierać je w budowaniu własnego systemu wartości, osiąganiu samodzielności, zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczy i harmonijny rozwój. Dzięki wykwalifikowanej i czerpiącej radość z pracy z dziećmi kadrze sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie, rozwijają się w atmosferze ciepła, zrozumienia i życzliwości, czują się kochane i akceptowane, wspierane w osiąganiu własnych zamierzeń. Potrafią osiągnąć sukces zgodnie ze swoim potencjałem rozwojowym, potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, są koleżeńskie i opiekuńcze wobec siebie, uczynne wobec dorosłych, wykazują postawę szacunku dla drugiego człowieka i otaczającej przyrody.

Naszym wychowankom zapewniamy znakomite warunki wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne ukierunkowane na ich aktywny i wszechstronny rozwój. Uwzględniamy wychowanie prozdrowotne. Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Dlatego z myślą o nich stworzyliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz profilaktycznych.

 

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi”
„… mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko.